És l'hora d'aplicar una taxa sobre les transaccions internacionals de divises!!

Comunicat del Fòrum Ubuntu
en el context de la celebració de la
Cimera sobre els Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni a
Nacions Unides, Nova York, 20-22 de setembre de 2010

La necessitat de nous fons, complementaris a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) tradicional, per avançar en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i altres compromisos internacionals de desenvolupament és més imperiosa que mai. En aquest sentit, els mecanismes innovadors de generació de recursos per a finançar el desenvolupament han estat llargament debatuts per la comunitat internacional, la societat civil internacional i l'acadèmia des de la proposta de la Taxa Tobin, que data del 1971. Actualment les propostes al voltant de l'eventual creació d'un impost internacional sobre les transaccions de divises formen part, finalment, de l'agenda política.

A data d'avui hem de fer front a un fracàs tan profund com escandalós: els milions que durant dècades no existien per alleugerir el patiment de gran part de la població mundial (lluita contra la fam —i en especial la desnutrició infantil, les pandèmies com la SIDA, la tuberculosis o la malària; l'accés a l'aigua potable, etc.) sí que hi són per "rescatar" un sistema financer que, per la seva cobdícia, ens ha dut a la vora de l'abisme. Ara és, per tant, temps per l'acció.

Institucions polítiques i actors socials de la màxima rellevància i tan diversos com el Parlament Europeu1 o la Confederació Internacional de Sindicats (ITUC-CSI)2 recolzen l'articulació de propostes concretes de nous mecanismes i, en concret, donen suport a una iniciativa llargament defensada pel Fòrum UBUNTU i la societat civil d'arreu3: l'aplicació d'impostos a les transaccions financeres per contribuir al desenvolupament i a la lluita contra el canvi climàtic4.

És més, recentment un Grup Internacional d'Experts5 ha confirmat, a petició del Grup Pilot sobre Finançament Innovador per al Desenvolupament6, la viabilitat econòmica i tècnica de dita proposta, fet que ha estat seguit pel recolzament explícit d'un grup important d'estats liderats per França, Japó, Bèlgica i Espanya7. Els experts han identificat la compra venda de divises com el sector financer on la senzillesa d'aplicar un impost seria major, donades les característiques tècniques d'aquest mercat. A això se li suma l'evidència contrastada que aquest intercanvi no està sotmès a cap forma de tributació, i que pràcticament no produeix cap tipus de creixement econòmic ni reverteix en desenvolupament; més aviat al contrari, en molts casos provoca situacions d'alta inestabilitat i volatilitat econòmica que perjudiquen el desenvolupament sostenible. Els experts calculen que la introducció d'un impost de només el 0'005% sobre aquestes transaccions seria suficient per recaptar una quantitat netament superior als 30.000 milions de dòlars anuals8. Aquests suposarien una important font de nous recursos, que complementaris a l'AOD, es podrien posar a disposició del compliment dels compromisos internacionals pel desenvolupament, especialment els ODM, però també la lluita contra el canvi climàtic.

No obstant, cridem l'atenció sobre la necessitat que un cop assolida l' implantació d'aquest nou impost, els nous fons que se'n derivin siguin gestionats de manera democràtica, transparent i participativa, a través del sistema de Nacions Unides i amb la participació central de les agències i programes de més reconeguda legitimitat i solvència en la lluita contra la pobresa i l'exclusió.

És, doncs, temps d'acció. El Fòrum UBUNTU fa una crida als dirigents mundials, i a la societat en general, per a què es mobilitzi de cara a l' implementació d'un impost a les transaccions de divises de manera immediata. Ha arribat l'hora que els governs, abans d'encarregar-ne de nous, comencin a aplicar les recomanacions fetes en els informes que ja estan fets. Només així es podrà revertir l'estat de greu incompliment dels ODM, que posa de manifest el darrer informe del Secretari General de Nacions Unides al respecte9, i es podrà començar a avançar envers l'assoliment efectiu d'aquests i altres compromisos, donant un fort impuls cap a un major respecte de la dignitat humana a nivell global.


 
 1. Per a veure la resolució: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0089+0+DOC+XML+V0//ES
 2. http://www.ituc-csi.org/ituc-calls-for-un-summit-to.html
 3. Entre d'altres, hom pot destacar la tasca realitzada per ATTAC o per la Campanya per la taxa Robin Hood (Robin Hood Tax Campaign).
 4. L'univers de les taxes financeres és molt ampli, i l' intercanvi de divises n'és una dimensió. En plantejar la necessitat d'aplicar-hi una taxa, sovint se'n fa referència genèrica, sense especificar sobre quina dimensió caldria aplicar l'impost.
 5. http://www.leadinggroup.org/IMG/pdf_Financement_innovants_web_def.pdf
 6. http://www.leadinggroup.org
 7. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/evenements_19763/financements-innovants-il-est-temps-agir-1er-septembre-2010_85673.html
  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/evenements_19763/financements-innovants-du-developpement-conclusions-reunion-du-groupe-travail-01.09.10_85620.html
 8. Xifra que, segon les dades de l'últim informe del Banc Internacional de Pagaments sobre transaccions de divises (de 1 de setembre de 2010), podria arribar a ser clarament superior, ja que aquestes transaccions han augmentat de forma considerable en els últims anys, tot i la crisi, amb un increment del 20% de 2007 a 2010.
 9. http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_En.pdf
Federico Mayor Zaragoza
 
Mario Soares
 
Adolfo Pérez Esquivel
Premi Nobel de la Pau
 
Rigoberta Menchú
Premi Nobel de la Pau
 
Oxfam International
 
Richard R. Ernst
Nobel Price Laureate
 
Noam Chomsky
Author & Prof. Em. M.I.T.
 
Susan George
Author & Honorary Chair of ATTAC.
 
Amb. Anwarul K. Chowdhury
Former Under-Secretary-General and High Representative of the UN
 
Héctor Gurgulino de Souza
Former UN Under-Secretary-General and Former Rector of the UN
 
Ricardo Díez Hochleitner
Honorary Chair, Club of Rome
 
Ingrid Srinath
CIVICUS
 
Aminata Traoré
ASF African Social Forum
 
Ignacio Ramonet
Director Le Monde Diplomatique en español
 
Richard A. Falk
Princeton University & California University
 
Cándido Mendes de Almeida
Academy of Latinity
 
Roberto Savio
Chair Board of Trustees, IPS - Inter Press Service
 
Tomas Magnusson
IPB - International Peace Bureau
 
Herman Spanjaard
IPPNW -International Physicians for the Prevention of Nuclear War
 
Lawrencia Kwark
University of Columbia & London School of Economics
 
Saskia Sassen
Pax Romana/ ICMICA —International Catholic Movement for Intellectual & Cultural Affairs
 
Miquel de Paladella
Executive Coordinator, Global Movement for Children
 
John Christensen
Director, Tax Justice Network
 
Aldo Caliari
Center of Concern
 
José María Zeberio-Begiristain
World Rural Forum
 
Marino Busdachin
UNPO - Unrepresented Nations and Peoples Organisation
 
Ernesto Lamas
AMARC ALC - Asoc. Mundial Radios Comunitarias - América Latina Caribe
 
Pedro Santana
EURALAT - Observatorio Eurolatinoamericano de Desarrollo Democrático y Social
 
Rómulo Torres
LATINDADD - Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos
 
Gigi Francisco
DAWN
 
Fatma Alloo
DAWN Africa
 
Sara Longwe
FEMNET - African Women's Development and Communication Network
 
Andrés Serbin
CRIES - Coordinadora Regional de Estudios
 
Arcadi Oliveres
Justice and Peace Europe
 
John Foster
North-South Institute
 
Fergus Watt
World Federalist Movement - Canada
 
Antonio Papisca
University of Padua
 
Roberto Papini
Institute Jacques Maritain
 
Andrew Strauss
Widener University of Law
 
Flavio Lotti
Tavola della Pace
 
Jason Nardin
Zerozerocinque Campaign / Social Watch Italy
 
Fèlix Martí
Honorary President Centre UNESCO de Catalunya
 
Antoni Giró
Rector Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
 
Juan Tugores
Professor of Economics & former rector, Universitat de Barcelona - UB
 
Marco Mascia
Director of the Human Rights Centre, University of Padua
 
Jesús Lizcano Alvarez
Chair Transparency International —Spain & Professor UAM — Autonomous University of Madrid
 
Hall Gardner
Professor American University of Paris
 
Carles Duarte
Poet
 
Carlos Tünnermann
Honorary Chair, Centro Nicaragüense de Escritores
 
Jorge Nieto Montesinos
Instituto Internacional para la Cultura Democrática
 
Josep Ferrer
Professor, Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
 
Santiago Ramentol
Professor, Uiversitat Autònoma de Barcelona - UAB
 
Ferran Requejo
Professor of Political Science, Universitat Pompeu Fabra - UPF
 
Miquel Àngel Essomba
Centre UNESCO Catalunya
 
Manuel Manonelles
Director of the UBUNTU Forum and the Foundation Culture of Peace, Barcelona
 


Adherits al comunicat -