2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Resolució GA/10959 de l'Assemblea General
El passat 2 de juliol les Nacions Unides, en una decisió històrica, van adoptar la resolució GA/10959 de l'Assemblea General, per la qual es crea una nova entitat per a l'empoderament de la dona i la igualtat de gènere. Aquesta entitat (UN Women) reforça i fusiona les quatre entitats ja existents per tal de donar coherència a totes les qüestions de gènere.