2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

CRISI ALIMENTÀRIA I GOVERNANÇA GLOBAL
El Secretariat del Fòrum UBUNTU presenta el document “Crisi alimentària i governança global” escrit per Hernán Cortés i Saenz. Aquest document és una nova contribució del Secretariat del Fòrum UBUNTU sobre aspectes o qüestions centrals com el fenomen de l’especulació, de l’acaparament de terres o els biocombustibles; així com de la necessitat de reformar el Sistema d’Institucions Internacionals per tal d’aconseguir una veritable governança global en matèria alimentària que permeti lluitar contra la fam al món. Aquest projecte ha estat realitat gràcies al finançament del  programa Barcelona Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.