2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Activitats del Fòrum UBUNTU en el marc del 5è diàleg d'Alt Nivell de les Nacions Unides sobre Finançament al Desenvolupament (6 - 8 de desembre de 2011)
En el marc del 5è Diàleg d'Alt Nivell de les Nacions Unides de Finançament al Desenvolupament que es va celebrar a les Nacions Unides (Nova York) entre el 6 i el 8 de desembre, el Fòrum UBUNTU va estar-hi present tot organitzant dues activitats.

El dia 6 conjuntament amb la Friedrich-Ebert Stiftung i el NGO Committee on Ffd, vam organitzar el Fòrum de la Societat Civil a dins de la seu de les Nacions Unides.

El dia 7 vam reunir, amb el suport de la Missió Permanent a les NNUU de Xile, representants governamentals, societat civil i acadèmics en el Side-Event sobre governança global i el rol de l'Impost a les Transaccions Financeres com a mecanismes per a finançar el desenvolupament.

Finalment, vam tenir l'oportunitat de poder intervenir en la Roundtable 3 com a representant de la societat civil, per tal d'exposar la nostra posició sobre l'estat del desenvolupament al món i els possibles mecanismes per a finançar el dèficit en aquest àmbit.

Informe final Fundació UBUNTU